— Mis on

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine Eestis...

Eestis reguleerivad kogemusnõustamise teenust mitmed erinevad seadused.

Kogemusnõustamine on riiklik vaimse tervise teenus. 

Et olla kogemusnõustaja, peab olema teenuse pakkuja läbinud riikliku õppekava. Paljud kogemusnõustajad läbivad lisakoolitusi ja akrediteerimise, et olla Kogemusnõustajate Koja liige.  

Kogemusnõustaja on Sinuga sarnase kogemusega inimene. Ta ei survesta sind, vaid sa saad talle rääkida just neid mõtteid, mis on hetkel sinu jaoks olulised. Ta ei arva, et tema isiklik kogemus või taastumisviis on kõige õigemad, sest sinu lugu on sinu elu ja ta soovib sind toetada. Nõustaja ei asenda teisi professionaale ja ta ei vaidlusta teiste professionaalide tööd ja töömeetodeid – raviskeeme, taastumistegevusi jmt. 

Kogemusnõustaja ei nimeta ennast terapeudiks, meedikuks, arstiks ega ühekski teiseks spetsialistiks, mille väljaõpe ja pädevused tal puuduvad.

Kogemusnõustaja tööeetika ja töö põhimõtted...

Kogemusnõustaja pakub sarnase kogemusega inimestele toetust, mõistmist elukriisidega toime tulla ja saab olla tugiisik tervise taastumisel. Kogemusnõustaja lähtub oma tegevuses oma teadmiste ja oskuste piiridest. Igal teenuse pakkujal on oma teemad milles ta on saanud riikliku õppekavaga väljaõppe ja läbinud enda taastumise, teinud eneseanalüüsi ja läbinud õppeperioodi praktikad. Kogemusnõustaja ei ole arst ega asenda teda.

Kogemusnõustaja loob oma sõnade, tegude, olemusega turvalist ja usaldusväärset keskkonda. Kogemusnõustaja ei levita oma isiklikke väärtussüsteeme, uskumusi ja eelistusi. Kogemusnõustaja ei paku kogemusnõustamise nimetuse all teisi teenuseid ja praktikaid. /nt kaartide panek või aurade puhastused/.

Kogemusteenuse pakkuja on kohustatud tagama aidatava privaatsuse ja (teda puudutava info) konfidentsiaalsuse.  

Scroll to Top